راه اندازی بزرگترين طرح GIS شرکت آب و فاضلاب کشور

تاریخ ۵:۵۰:۰۰ دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ | عنوان: اطلاعيه ها

پروژه استفاده از فناوری سيستم های اطلاعات مکانی (GIS) در شرکت آب و فاضلاب شهر تهران ،اگر نه بزرگترين ، بدون شک يکی از بزرگترين طرح های GIS کشور است.
با تائيد نتايج مطالعات و پياده سازی تعدادی از نرم افزارهای کاربردی سيستم های اطلاعات مکانی اين سامانه بزرگ و به موازات پيشرفت طرح برداشت و توليد اطلاعات شبکه آب شهر تهران ، اين سامانه با استقرار در منطقه يک آبفا شهر تهران ، وارد مرحله اجرائي خود شد.

در ادامه ، ساير مناطق و سپس ستاد مرکزی آبفا شهر تهران نيز به اين مرحله وارد شده و در نهايت سيستم يکپارچه و جامع مديريت اطلاعات مکانی شرکت آبفا شهر تهران ، در خدمت افزايش بهره وری و ارتقا عملکرد سازمانی قرار خواهد گرفت.

ارتباط با مدير پروژه :
hadian@heler-rayaneh.com


نوشته ای از شرکت هلر رايانه
http://www.heler-rayaneh.com

نشانی این صفحه :
http://www.heler-rayaneh.com/modules/news/article.php?storyid=2