image1
منوی اصلی
جستجو


جايگاه استفاده از فناوری نوين را در انجام ماموريت سازمان خود چگونه تعريف نموده ايد؟
جايگاه فناوری نوين در هدف گذاری
نظرسنجی در تاریخ ۱۳:۱۵ جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۸۶ به پایان رسیده است
در الويت قرار دارد 0 % (0)
برنامه بلند مدت داريم 0 % (0)
از ايده های جديد استقبال می کنيم 100 % 100 % (1)
محدوديت در بکارگيری داريم 0 % (0)
همه رای ها: 1 | همه رای دهنده ها: 1

بی شک دیدگاه هر کس نشانه تفکر اوست , ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم